Domov » Články » Výsledky

Výsledky

 
verejného obstarávania

 
 
 Verejný obstarávateľ:    Obec Boldog
 
Názov zákazky: Komplexná revitalizácia hlavnej ulice v obci Boldog
zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 130 dňa: 04.07.2013 pod
zn. 11835-MSP.
 
Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk na základe elektronickej aukcie:
Poradie uchádzačov:
 
1.      Kválmont spol. s r.o., Lichnerova č.38, 903 01 Senec
IČO: 31437249
DIČ: 2020372937             víťazná cena: 259 600,- EUR bez DPH
 
 
 Neúspešní uchádzači:
 1.AVA-stav, s r.o., Z.Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
 
 
                                                               Alojz Časný – starosta obce