Domov » Články » Symboly obce

Symboly obce

 
erb.jpg
Erb obce

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Boldog a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:
V zelenom štíte nad zlatou hviezdou strieborná, zlatom korunovaná Panna Mária, sprevádzaná vpravo dolu strieborným hrotom nahor otočným čerieslom, vľavo strieborným, hrotom nahor postaveným vinohradníckym nožom. 

zaszlo.jpg
Vlajka obce

Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, zelenej a žltej.
pecset.jpg
Pečať obce
Najstaršiu pečať obce poznáme z písomností z roku 1696 /1/. Zobrazuje lemeš a vinohradnícky nôž. Pod lemešom je šesťcipa hviezda.
Kruhopis pečate: SIH /namiesto- SIGILLUM - pečať/ BOLDGO FALVAIENSI.
Vznik tejto pečate predpokladáme najneskôr v polovici 17. storočia. Vychádza zo zobrazenia hlavného živobytia obyvateľstva, ktorým bolo poľnohospodárstvo a vinohradníctvo. Lemeš, ako súčasť pluhu symbolizuje úrodnú krajinu, vinohradnícky nôž vinohradníctvo, symbol znovuzrodenia. Hviezda patrí medzi atribúty Panny Márie, a preto v prípade Boldogu môže byť aj symbolom patróna miestneho kostola, ktorým je práve Panna Mária.