Domov » Články » Pomoc BSK našej materskej škôlke

Pomoc BSK našej materskej škôlke

 
.

S podporou BSK obnovili strechu boldockej materskej školy
Samospráva obce Boldog sa nestará len o zlepšenie celkového vzhľadu obce a o zvyšovanie bezpečnosti premávky, ale snaží sa vytvoriť aj čo najvhodnejšie podmienky pre miestnu materskú školu. Prednedávnom obnovili strechu budovy, v ktorej táto výchovná inštitúcia funguje.
Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vo výške 5000 eur sa podarilo vymeniť strešnú krytinu a poškodené časti strešnej konštrukcie budovy, ktorá slúži na účely miestnej materskej školy. Tú v súčasnosti navštevuje 20 detí, predovšetkým z Boldogu, ale aj zo Senca a okolitých obcí.
Starosta obce Boldog, Alojz Časný pre obecnú webovú stránku uviedol, že projekt pod názvom Rekonštrukcia strechy materskej školy v Boldogu bol súčasťou postupnej obnovy tohto objektu, postaveného v roku 1929 pre niekdajšiu ľudovú školu. Po druhej svetovej vojne v ňom fungovala aj boldocká základná škola. Budovu vlastní rímskokatolícka cirkev, ale je v dlhodobom nájme obce.
Keďže sa v posledných rokoch viac-menej ustálil počet škôlkárov a o inštitúciu sa zaujíma aj veľa rodičov z okolia, obnova objektu je opodstatnená. Podľa finančných možností samosprávy a za pomoci miestneho obyvateľstva už vymenili okná, ako aj časť zariadenia a nábytku. Došlo aj k úpravám interiéru, napr. v spálni vytvorili malú galériu, aby tak zvyšovali kapacitu a komfort tejto miestnosti.
Boldog v roku 2015 oslávi 770. výročie svojej prvej písomnej zmienky. A ako všetky generácie predkov, tak aj súčasní obyvatelia sa usilujú o to, aby obec bola i naďalej dôstojným a pohodlným miestom pre život.